David Nutt: prečo počúvame toľko nepravdivých tvrdení o Cannabise.

David Nutt

David Nutt

Profesor David Nutt je bývalý poradca britskej vlády pre oblasť drogovej politiky, bývalý prezident Britskej asociácie psychofarmakológov, Európskej neuropsychofarmakologickej akadémie a Britskej neurologickej asociácie. V minulosti vstúpil do povedomia širokej verejnosti tým, keď médiá prekrútili jeho výrok o bankároch užívajúcich kokaín, a tiež verejným upozorňovaním na pravdu, že alkohol a cigarety sú škodlivejšie, než mnohé zakázané drogy, vrátane LSD, konopy a MDMA. V tej dobe (2009) sa ešte brali tieto jeho výroky ako „kontroverzné“, a David Nutt si nimi vyslúžil prepustenie z vládnych služieb. V súčasnosti pôsobí na Kráľovskej univerzite v Londýne a vo vedeckom tíme Medzinárodného centra pre vedu v drogovej politike.

Čítať ďalej: David Nutt: prečo počúvame toľko nepravdivých tvrdení o Cannabise.

História prohibície konope v USA (1)

Autorom práce je Mgr. Lukáš Hurt, prekladateľ, historik a redaktor českého združenia Legalizace.cz. Text pôvodne vznikol ako diplomová práca na katedre anglistiky a amerikanistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci v r. 2012 pod názvom „Socioekonomické příčiny a důsledky prohibice konopí ve Spojených státech amerických“. Túto prácu uverejňujeme s láskavým zvolením autora, pretože ju považujeme za celkom zásadnú pre pochopenie historického kontextu v ktorom sa formovala celosvetová prohibícia rastliny rodu Cannabis.

Anslinger/Obama

„Drvivá väčšina ľudí užívajúcich nelegálne látky nemá žiadny drogový problém. Väčšinou ide o zodpovedných členov spoločnosti, ktorí sú zamestnaní, platia dane, starajú sa o svoje rodiny a dokonca v niektorých prípadoch sa môžu stať prezidentami USA.“ - Dr. Carl Hart

Čítať ďalej: História prohibície konope v USA (1)

Skúsenosť s LSD

Nasledujúci text je úryvkom z knihy objaviteľa LSD Alberta Hofmanna - LSD - mé nesvedené dítě. Je určený predovšetkým každému, kto považuje "drogy" paušálne a všeobecne za "dielo diablovo", ktoré vedie nevyhnutne k šialenstvu a k duševnej i telesnej ujme. Skúsenosť ukazuje, že aj duševné stavy a prežitky, ktoré považujeme za výhradne negatívne môžu človeku ukázať cestu a mať svoj hlbší význam a zmysel.

Čítať ďalej: Skúsenosť s LSD

Ak chceš odoberať novinky,

Podpíš petíciu za triezvu drogovú politiku

Máte k tejto kampani otázky, pripomienky, nápady, prípadne chcete pomôcť? Kontaktujte nás mailom, na t. č. +421907 944 374, alebo na Facebooku.

FAQ | dokumenty na stiahnutie | materiály pre médiá | správa adminovi o chybe na webstránke