Vzdelávanie verejnosti

Rastislav Ďurove

JUDr. Rastislav Ďurove

Pod hlavičkou občianskeho združenia RE/set sa začala na stredných školách séria prednášok na tému „O drogách bez predsudkov“. OZ RE/set objektívne informuje jednak o rizikách užívania drog a jednak o predpokladoch a motiváciách ich užívania najmä mladými ľuďmi. Cieľom prednášok je zvyšovanie osvety o drogách na kvalitatívne novej úrovni, kde sa študentom nepodsúva hotový jednostranný názor, ale buduje sa ich schopnosť samostatného zodpovedného rozhodovania pri možnom kontakte s drogou. Študenti na prednáškach tiež dostanú základné informácie o možnostiach odbornej a inej pomoci pri potenciálnom probléme s drogou, čím sa minimalizujú škody a následky pri možnom užití drog (prístup „harm reduction“). Užitie drogy mladým človekom je situácia, ktorú si veľmi často nepripúšťajú rodičia ani jeho blízke okolie, čoho výsledkom môže byť zásah, ktorý má horšie následky ako užitie drogy samotnej.

Zastávame názor, že jedine pravdivé objektívne a kompletné informácie o tejto téme môžu mladým ľuďom poskytnúť pocit, že si ich vážime ako rovnocenných partnerov, ktorí sú v prvom rade sami zodpovední za svoje vlastné životy.

pravnicke finty na drogy

Prednáška a diskusia v Open Mind centre

16.11.2016 sa uskutočnila v priestoroch Open Mind centra prednáška s názvom „Právnické finty na drogy“. Diskutovalo sa o tom, čo si policajti pri bežnej kontrole môžu dovoliť, aké sú zákonné podmienky vykonania osobnej prehliadky, ako sa najlepšie zachovať, aby užívateľ aj v takmer stratenom prípade vyviazol s čo najmenšími následkami, alebo si nepohoršil.

Najbližší termín tejto prednášky sa uskutoční dňa 16.01.2017 (pondelok) o 18:00 hod. Objednávky a rezervácie účasti nájdete na tejto linke.

V súlade s tým, čo proklamujú organizácie a autority ako World Health Organization, alebo The Global Commission on Drug Policy zastávame názor, že užívateľa drog možno považovať za osobu, ktorá potrebuje skôr pomoc, než kriminalizáciu ktorou sa jeho situácia a zároveň dôsledky pre spoločnosť len zhoršia. Z toho vychádza aj motivácia pre oganizovanie takéhoto typu prednášok. Trest za akýkoľvek drogový delikt by rozhodne nemal spôsobovať väčšie škody, ako droga samotná.

 

Ak chceš odoberať novinky,

Podpíš petíciu za triezvu drogovú politiku

Máte k tejto kampani otázky, pripomienky, nápady, prípadne chcete pomôcť? Kontaktujte nás mailom, na t. č. +421907 944 374, alebo na Facebooku.

FAQ | dokumenty na stiahnutie | materiály pre médiá | správa adminovi o chybe na webstránke